Historien om Neptun Båtforening

Neptun Båtforening ble stiftet så tidlig som 14. mai, 1924 og feirer altså 100 år i 2024. Men den hadde sitt utspring fra motorbåtforeningen Vestkant som holdt til ved Dokken. Etter som Dokken viste seg ikke å ha framtiden foran seg som sted for båtforeninger satte 20 medlemmer seg sammen i en liten smie ved Store Lungegårdsvann, 14. mai, 1924 og stiftet en ny forening. 

Mye har forandret seg i løpet av 100 år, både i området, i samfunnet og også litt i foreningen. Men foreningens røtter og ånden som rådet da den ble stiftet, står fast og ved lag den dag i dag. 

Tonningsnessets Motorbåtforening

Båtforeningen ble altså i 1924 stiftet som Tonningsnessets Motorbåtforening. Dette var et navn som allerede fra 1933 ble endret til Neptun Motorbåtforening. Et klipp fra Bergens TIdende i 1932 rapporterer fra Tonningsnessets Motorbåtforening sin generalforsamling, hvor man da har vedtatt navneendringen. 

Kilde: Bergens Tidendes historiske arkiver; BT 4.2.1933

50-års jubileum og gigantiske planer

Da foreningen i 1974 feiret sine 50 år var foreningen vokst fra 20 medlemmer i 1924 medlemmer til 270. Og det var kø av mennesker som søkte medlemskap. 

Ikke dersto mindre hadde foreningen et ytterst ekspansivt styre, som med sine ambisjoner så for seg intet mindre enn 500 opplagsplasser på land, samt 350 parkeringsplasser for biler. 

Det ble raskt konkludert med at foreningen selv ikke var i stand til å bære kostnaden på den tids 42 millioner kroner, noe som i 2023 tilsvarer over 300 millioner kroner.

Tanken ble å finansiere utbyggingen i samarbeid med grunneier Bergen Kommune, og å anlegge kontorbygg over hele tomten. Opplagsplassene ble da i første etasje. Parkering i andre etasje. Kontorer fra 3. etasje og oppover.

Historien har vist at denne ambisjonen dog ikke lot seg gjennomføre.

Draugen Motorbåtforenings medlemmer innlemmes

Fra og med 1. januar 2023 fikk Neptun 70 nye medlemmer fra Draugen Motorbåtforening (stiftet 1932). Og med på kjøpet en ny betongkai, og trolig mere til (hva skjer med Draugen sitt klubbhus?). 

Moderniseringen av byens transportsektor, i form av bybanen, medførte at Draugen Motorbåtforening ble sagt opp av grunneier Bergen Kommune. 

Etter gode og konstruktive prosesser med Bergen kommune, Neptun og Draugen ser fremtiden for Neptun lys og fin ut. Området som foreningen bekler er nå regulert til nettopp båtforening, noe som gir en langt sikrere fremtid for området. Det må nå omreguleres om det skal brukes til noe annet i fremtiden. Tomter som denne er meget attraktive (og verdifulle) om de kan bygges ut med boliger eller kontorbygg. Heldigvis er en slik fremtid nå ut i det blå. 

Symbiosen av Neptun og Draugen har dermed gitt en styrket Neptun Båtforening, hvor også flere medlemmer gir høyere inntekter. Draugen Motorbåtforening vil nok dø, men kanskje noe av historien vil inngå som en del av Neptun sin historiske konstruksjon.

Kilde: BTs historiske arkiver; BT 15.5.1974

Av de tre båtforeningene som var i Store Lungegårdsvann så er Neptun nå den siste. De to andre har måttet flytte/legge ned som følge av framskrittet og arealpress i sentrum. 

Det er ingen tvil om at også Neptun sine arealer er attraktive i manges øyne. Vi som forening må gjøre vårt ytterste for å holde oss ønsket i området, slik at vi får lov til å bli. 

Måtte foreningen i 2124 få feire 200 år, med medlemmer som ennå ikke er født. Man kan undre seg på hvordan båtene vil se ut da…

Bildet nedenfor viser Neptun Båtforening i 1970. Øverst i høyre hjørne kan skimtes Bergens Motorbåtforening (stiftet 1914) og nederst til høyre Draugen Motorbåtforening (stiftet 1932). Bakgrunnsbildet på hele siden er fra Nasjonalbiblioteket. 

Klipp fra foto tatt av Widerøe´s Flyveselskap AS, 24. august 1970. Kilde: Marcus DB UIB