Medlemsinformasjon

På denne siden finner du generell og nyttig informasjon for deg som medlem i Neptun Båtforening. Er det noe du savner, eller noe du fortsatt lurer på? Send gjerne en henvendelse til båtforeningen.

Opptak eller utsetting av båt

Opptak eller utsetting av båt foregår etter avtale. Normalt i sesongen er det mandager og torsdager som er aktuelle dager, og da fra kl. 18.00 til 20.00. 

For ordinær landsetting for bunnsmøring er normen at man har 3 eller 4 dager på å fullføre, før utsetting. Annet enn dette skal avtales. Kostnad er kr 600 som betales direkte til truckfører ved utsetting. 

Dugnad

Båtforeningen har behov for fortløpende vedlikehold og noen ganger eksplisitte prosjekter. Foreningens medlemmer plikter etter varsel og avtale å stille til dugnad inn til 6 timer pr år. 

Innkalling til dugnad vil skje på mail eller telefon. Det enkelte medlem må selv flytte tildelt tid, dersom denne ikke skulle passe. Kontakt i så fall Dugnadsansvarlig.

Årsaktiviteter i Neptun Båtforening

I løpet av et kalenderår har foreningen noen faste aktiviteter. Disse følger nedenfor. I tillegg vil det kunne arrangeres spesielle aktiviteter, eksempelvis knyttet til by-aktiviteter (FjordSteam, Cutty Sark Tall Ship Race m.m.). Arrangementer vil annonseres på forsiden til Neptun sine hjemmesider i tillegg til her.

April

Fortløpende utsetting av båter fra landtomten. Båteiere som har båter nærmest utsettingsrampen må klargjøre båten for sjøsetting innen….

15. juni?

Sommerfest i Neptun

1. oktober

Oppstart vinterlagring på land

1. desember

Offisiell tenning av Neptun sitt juletre