Miljøvennlig båtpuss i Neptun

Neptun Båtforening har tilrettelagt for miljøvennlig båtpuss. Med støpte og asfalterte flater så ledes vann og skitt ned i kummen på plassen. Til denne er det installert et renseanlegg som skiller ut faste masser og dessuten filtrerer vannet før det pumpes ut. 

Så foreningen oppfordrer på det sterkeste sine medlemmer til å tenke miljøvennlig når man tar vår-pussen på båten. Selv om de verste miljøgiftene er fjernet fra bunnstoffet, er det fortsatt mye igjen. Dagens bunnstoff er IKKE giftfrie!

Husk også på at det naturen ikke tåler er trolig heller ikke bra for din helse. Slipestøv fra bunnstoff er et eksempel på dette. Bruk derfor egnet åndedrettsvern når du jobber med båtpussen.

Det er hensiktsmessig å legge et dekke under båten når den skrapes. Det gjør det enklere å samle sammen bunnstoffet for å levere det til egnet mottak. Foreningen har en miljøbod hvor dette kan leveres. Alternativt så ligger BIR sitt anlegg rett over veien, hvor denne type spesialavfall kan leveres. 

Neptun har for øvrig utarbeidet en avfalls- og beredskapsplan som medlemmer bør kjenne til. Denne finner du ved å klikke her.

Det er mye kompetanse blant medlemmene. Bruk dem for å få tips. Den gode praten hører hjemme i båtforeningen. 

God båtpuss!