Draugen inngår i Neptun

Fra og med 1. januar 2023 innlemmes Draugen sine 70 medlemmer i Neptun Båtforening, som fullverdige medlemmer. Det har vært en god dialog mellom foreningene over flere år, som nå har kulminert i denne beslutningen.

Som følge av bybaneutbyggingen har Draugen Motorbåtforening blitt sagt opp fra sin lokasjon innerst i Store Lungegårdsvannet. Bergen Kommune har gjennom dialog med Neptun og Draugen regulert tomten hvor Neptun ligger. Den er nå avsatt til båtforeningsaktivitet for Neptun og Draugen. 

I stedet for å ha to båtforeninger liggende side om side, med doble funksjoner, ble det vurdert av styrene i begge foreningen som mest hensiktsmessig at kun en forening ble videreført. Neptun som størst og eldst av de to, samt den som også ligger etablert på tomten, ble valgt som overtakende forening.

Med Draugen sine medlemmer medfølger en ny betongkai, som i første omgang huser Draugen sine medlemmer, men som fra årsskiftet inngår i Neptun sin portefølje. Hva som skjer med Draugen sitt gamle klubbhus, som naturligvis har en betydelig verdi, er ikke konkludert men det faller naturlig at den – eller dens verdi – til slutt inngår i Neptun. 

Med det nye tilfanget av medlemmer og verdier er Neptun Båtforening ytterligere styrket og har en strålende fremtid på en tomt som nå er regulert for vår type foreningsdrift.

Legg igjen en kommentar