Vinteropplag på sjø – Fortøy for storm

Et flertall av medlemmene har vinteropplag på sjø. I denne forbindelse vil styret minne om følgende:

1. Vinteren er tiden for friskt vær. Vær spesielt oppmerksom på at foreningens kaianlegg er utsatt ved vind fra øst.

Kart klippet fra finn.no

Det vil da blåse fra jernbane-siden av Store Lungegårdsvann, hvilket er et strekk på ca 600 meter. Vinden synes ved enkelte forhold å akselerere ned fra Ulriken/Isdalen og kommer da i stor fart over mot Neptun. Det kan bygge seg opp rimelig store bølger under enkelte forhold. Det har vært flere slike dager denne vintersesongen, og båter i foreningen har fått skader.

2. Foreningens medlemmer plikter å ha strekk-avlastere på fortøyningene. På dager som beskrevet i avsnittet ovenfor viser det seg å være avgjørende at strekk-avlastere på samtlige fortøyninger er tilstede. Uten slike vil rykk-belastningen kunne medføre at fortøyninger slites, pullerter rykkes løs fra båten eller til slutt skade på kaien. 

Husk derfor å fortøye for storm. Sjekke at din båt sine fortøyninger er tilfredsstillende. Dette inkluderer også fortøyninger som skal hindre for-/aktover bevegelse (såkalt spring fortøyning) og for all del montér strekkavlastere og se at det er tilstrekkelig med fendere. 

Se videoene nedenfor, fra 4. januar i år. Flere båter fikk skader som følge av mangler ved fortøyningene og fendre.Det er ikke hensikten å henge ut noen spesielle. Vi mener videoene her er illustrasjoner på problemstillingene vi snakker om ovenfor. Det er mange flere eksempler på det samme, men som vi ikke ser hensiktsmessig å ta med. 

 

Legg igjen en kommentar